GSM Skarbek

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czeladzi


Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Skarbek" z siedzibą w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 9 to obecnie nowoczesny podmiot gospodarczy oparty na efektywnym stylu zarządzania, realizowanym zgodnie z opracowaną i przyjętą wcześniej przez Radę Nadzorczą strategią rozwoju spółdzielni, spójną z nowym Statutem wdrożonym zgodnie z obowiązującymi najnowszymi regulacjami prawnymi.

Rozwój spółdzielni oparty jest na:

  • wdrożonej, efektywnej strategii zarządzania, bazującej na nowoczesnym systemie informatycznym,
  • opracowanym konkurencyjnym programie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi,
  • działaniach marketingowych, umożliwiających prezentację spółdzielni jako nowoczesnego zarządcę z tradycjami i doświadczeniami w zakresie zarządzania nieruchomościami na terenie Zagłębia i Śląska,
  • zreorganizowanej strukturze wewnętrznej otwartej na poszerzenie działalności w zakresie przejęcia w zarządzanie obcych wspólnot mieszkaniowych bądź innych nieruchomości.

Autorytatywność Zarządu wobec Rady Nadzorczej i mieszkańców, jego liberalny styl zarządzania, stawiający wysoko poprzeczkę pod względem realizacji wytyczonych zadań a tym samym pod względem osiąganych wyników przez kadrę administracyjną, a także takie atuty jak:

  • zwarte i uporządkowane zasoby mieszkaniowe o małej ilości mieszkań,
  • kompleksowe opomiarowanie mediów,
  • uporządkowana zewnętrzna sieć wodociągowa /wymieniona na nowa wg najnowszej technologii,
  • pokrycia dachowe kompleksowo wykonane wg najnowszej technologii, gwarantującej wieloletnią szczelność,
  • z powodzeniem realizowany proces przekształceń własnościowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem,
  • pełne oprogramowanie komputerowe, obsługujące różne sfery działalności spółdzielni, skłaniają wystawić spółdzielni wysokie oceny, predysponujące ją do skutecznego podjęcia poszerzenia działalności zarządczej na rynku nieruchomości mieszkaniowych i mieszanych.

Szukaj